Project Description

Optymalizacja
silosów typowych

W mojej pracy najwięcej ciekawych analiz zdarza się w silosach. Mimo iż zaprojektowałem ich już sporo, niektóre wymagają nieco więcej uwagi. Tak jest w przypadku tego rozwiązania typowego, które optymalizowałem dla jednego z klientów.

Projektowany silos służy do składowania pyłu drzewnego o niewielkiej gęstości i dużym ryzyku wybuchu. Nietypowo dla silosów stalowych wyzwaniem nie było przeniesienie południkowego ściskania. W tym rozwiązaniu najwięcej problemów powodowało obwodowe rozciąganie powodowane wybuchem. Projektowany silos nie jest w przekroju kołowy a wielokątny, co sprawiało że zadanie było jeszcze ciekawsze.

Ciekawostką jest fakt, że używam rozkładu naprężeń w leju tego silosu (oczywiście obrobionego graficznie) jako tła dla mojego bloga.

Powrót do portfolio