Leje w stacji składowania kruszyw

Project Description

Loading...

Leje w stacji
składowania kruszyw

Zaprojektowane leje były niewielkie. Trudność tego projektu polegała na tym, że leje osadzone były w płycie betonowej na której składowano do 8m żwiru. Jako że nie jest to typowy silos nieznane były rozkłady parć. By rozwiązać zadanie wykonaliśmy rozległą analizę różnych możliwości.

Po określeniu oddziaływań lej został zoptymalizowany przy użyciu nieliniowych algorytmów MES.

Warto zaznaczyć, że ten projekt posłużył jako przykład wpływu warunków brzegowych na wyniki obliczeń jaki opisałem na blogu.

Powrót do portfolio
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!