(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PM5M9PRG');

Polityka Prywatności w Enterfea

Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona i wdrożona w celu ochrony Twoich danych osobowych oraz zapewnienia, że są one przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

Jeśli chcesz zapoznać się z naszą Klauzulą informacyjną RODO – Przejdź tutaj. Może być nieco przyjemniejsza w czytaniu, i wciąż zawierająca ważne (choć nie tak szczegółowe) informacje.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Skotny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Enterfea Łukasz Skotny, który jest właścicielem serwisu internetowego Enterfea oraz Portalu Enterfea (dalej: „Administrator” lub „Enterfea”)

Możesz skontaktować się z Administratorem:

 • wysyłająć maila na: [email protected];
 • wysyłając list (albo pocztówkę!) do: Enterfea Łukasz Skotny, ul. Skrzydlata 1/7, 54-129 Wrocław, POLAND

Podstawowe informacje i zasady przetwarzania danych osobowych

Prowadząc sklep internetowy na portalu feaguild.com oraz bloga na enterfea.com pozyskujemy Twoje dane osobowe, które są niezbędne do jego funkcjonowania, a w szczególności do przedstawiania naszej oferty, składania i realizacji zamówień oraz prowadzenia działań marketingowych. Twoje dane mogą być przez nas pozyskiwane w związku z:

 • prośbą o ofertę;
 • zawarciem i wykonaniem umowy;
 • zapisaniem się na listę oczekujących na produkt;
 • użyciem formularza kontaktowego;
 • zapisaniem się na newsletter;
 • zamieszczenie komentarza na karcie produktu lub pod wpisem na blogu

Funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu realizujemy w szczególności w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do naszych systemów.
 • poprzez przechowywanie plików cookies (tzw. „ciasteczek”) na urządzeniach końcowych użytkowników, o czym szczegółowo informujemy w dalszej części naszej polityki prywatności.

W związku z wykorzystywaniem podmiotów zagranicznych, w tym mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w prowadzeniu przez nich działalności, w tym sklepu feaguild.com i bloga enterfea.com, oraz przetwarzaniem danych przez serwery tych dostawców, które mogą znajdować się poza EOG, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG, jednakże każdorazowo odbywa się to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa, w tym w szczególności na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, przygotowanych z uwzględnieniem tzw. „standardowe klauzule” zgodnie z RODO.

Twoje dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z nami na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, świadczącym usługi mające na celu zapewnienie Ci jak najlepszej obsługi i realizację Twoich zamówień. Możemy powierzyć Twoje dane podmiotom świadczącym na naszą rzecz następujące usługi:

 • hosting danych (przechowywanie danych na serwerach i obsługa w tym zakresie)
 • usługi kurierskie
 • usługi operatora pocztowego
 • usługi prawne i windykacyjne
 • usługi bankowe
 • usługi operatorów płatności
 • operatorzy systemu komentarzy
 • operatorzy rozwiązania do czatu online
 • operatorzy poczty email
 • usługi marketingowe na rzecz Administratora
 • usługi księgowe

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urzędom Skarbowym, ZUS oraz innym uprawnionym podmiotom publicznym, w zakresie ich umocowania.

Nigdy nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy Twoich danych z innymi podmiotami w celach marketingowych, z wyłączeniem agencji marketingowych, które świadczą na naszą rzecz usługi i wyłącznie w celu wykorzystania przez Enterfea.

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 1. z tytułu umowy, którą zawieramy przy zakupie naszych Towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, którą świadczymy na Twoją rzecz, a w szczególności do składania i realizacji zamówień. Dane te przetwarzamy w celu składania i realizacji zamówień,
 2. na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane te przetwarzamy w szczególności w celu przedstawiania informacji handlowych, przedstawiania aktualnych produktów w naszej ofercie, informowania o naszych nowych produktach lub usługach, informowania o promocjach, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i lepszego dopasowania działania usług do Twoich potrzeb, Wyrażenie zgody jest oczywiście dobrowolne, a każdą wyrażoną zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Możesz cofnąć swoją zgodę między innymi poprzez wysłanie nam stosownego oświadczenia pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy, poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected] lub, w przypadku newsletterów, również poprzez kliknięcie na odpowiedni link w stopce, opisany jako opt-out,
 3. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), m.in. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do ochrony naszych praw lub wykazania prawidłowości podejmowanych działań. Dane te przetwarzamy między innymi w celu windykacji należności, dokumentowania pozyskania zgód itp.
 4. na podstawie niezbędności do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane te przetwarzamy m.in. w celu wypełnienia obowiązków publicznoprawnych, w tym składania zeznań i deklaracji podatkowych.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych, dlatego stosujemy m.in. szyfrowanie transmisji danych, odpowiednią politykę haseł, tworzymy i bezpiecznie przechowujemy kopie zapasowe danych oraz na bieżąco aktualizujemy oprogramowanie, z którego korzystamy.

Twoje prawa w kontekście RODO

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii w dowolnym momencie możesz zwrócić się do nas o wskazanie, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz o przekazanie Ci kopii tych danych.
 2. Prawo do sprostowania danych w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o aktualizację lub poprawienie Twoich danych, jeśli uważasz, że są one nieprawidłowe.
 3. Prawo do usunięcia danych w każdej chwili możesz zażądać usunięcia swoich danych z naszej bazy. Zrobimy to tak szybko, jak to możliwe. Prawo to ogranicza się do danych, które przechowujemy dla celów podatkowych, a także danych, które są niezbędne do dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, o ile istnieją one zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie takiego prawnie uzasadnionego interesu, uprawniającego nas do ich przetwarzania (np. w celu dochodzenia roszczeń). W takiej sytuacji niezwłocznie Cię o tym poinformujemy.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych do określonych kategorii lub celów. Dotyczy to przede wszystkim przetwarzania danych w celach marketingowych. Jeśli zażądasz ograniczenia swoich danych, spełnimy Twoje żądanie, chyba że istnieje podstawa prawna do przetwarzania w szerszym zakresie. W takim przypadku niezwłocznie Cię o tym poinformujemy.
 6. Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możesz wnieść skargę do PUODO na adres siedziby: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: [email protected]
 7. Prawo do przenoszenia danych (w ramach naszych możliwości technicznych) możesz poprosić nas o udostępnienie Twoich danych innym osobom w ustrukturyzowanej formie. Dotyczy to wyłącznie danych, które posiadamy. W takim przypadku postaramy się przekazać dane zgodnie z Twoim żądaniem wskazanemu przez Ciebie podmiotowi, który jednocześnie stanie się Administratorem Danych. Zrobimy to, jeśli będzie to dla nas technicznie wykonalne i nie spowoduje nadmiernych trudności

Dane osobowe w ramach usług świadczonych przez Enterfea

W Enterfea przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji usług zgodnie z umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje dane osobowe są nam również potrzebne do zarządzania Twoimi płatnościami oraz rozpatrywania reklamacji dotyczących usług. Twoje dane możemy przetwarzać również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), m.in. w celu obsługi ewentualnych roszczeń, jak również w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) ROCO), między innymi do złożenia wymaganych dokumentów do ZUS i US.

W tym zakresie przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu
 • informacje o płatności i historię płatności
 • informacje o świadczonych usługach.

Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom trzecim, są wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usług zgodnie z umową. Otrzymują je wyłącznie nasi dostawcy usług obejmujących w szczególności usługi hostingowe; firmy przetwarzające płatności i podmioty przetwarzające płatności online;
Twoje dane będą przez nas przetwarzane tak długo, jak długo będziesz naszym klientem. Dane niezbędne do celów podatkowych będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (tj. nie dłużej niż 6 lat). Ponadto Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres istnienia roszczeń wzajemnych, w zakresie w jakim są one niezbędne do ich realizacji w świetle obowiązujących przepisów prawa, nie dłużej niż 6 lat.

Dane osobowe w aspekcie marketingowym Enterfea

Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do przesyłania Ci informacji marketingowych i ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
W tym celu będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Jeśli założysz u nas konto, będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe podane w związku z tym kontem, w tym między innymi: imię i nazwisko, adres, sposób poruszania się po witrynie oraz elementy, na które klikasz.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych niezwiązanych z naszymi usługami, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami trzecimi w celach niezwiązanych ze świadczeniem przez nas usług lub marketingiem własnych usług.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji marketingowych. Gdy tylko to zrobisz, natychmiast przestaniemy przesyłać Ci oferty w informacjach marketingowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, wysyłając nam wiadomość e-mail w tej sprawie na adres [email protected] lub klikając odpowiedni link w otrzymanej wiadomości e-mail.

Ważne techniki marketingowe

Jako Administrator Twoich danych korzystamy z analizy statystycznej ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Nie przekazujemy danych osobowych operatorowi tej usługi, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Stosujemy techniki remarketingowe, które pozwalają nam dopasować przekazy reklamowe do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do śledzenia użytkownika, jednak w praktyce żadne dane osobowe nie są przekazywane od Administratora do operatorzy reklam. Warunkiem technologicznym takich działań jest włączenie obsługi plików cookies.

Używamy piksela Facebooka. Dzięki tej technologii Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że zarejestrowana na nim osoba korzysta z Serwisu. W tym przypadku opiera się na danych, w stosunku do których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych do Facebooka. Serwis opiera się na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

Profilowanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w celu jak najlepszego dopasowania dostarczanych Ci treści. Zautomatyzowane decyzje będą podejmowane na podstawie analizy niektórych Twoich cech, w szczególności w celu analizy lub prognozy Twoich oczekiwań i potrzeb jako naszego klienta, a efektem takiego przetwarzania będzie między innymi techniczne wsparcie przetwarzania danych osobowych, wykrywania nadużyć, dokonywania pomiarów.

Informacje o plikach cookie

 1. Serwis Enterfea, w tym Portal Enterfea, wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookie wykorzystywane są w następujących celach:
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w sekcji „Ważne techniki marketingowe”;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: