Silos na statktku w Venezueli

Filtr wymiarowany na wybuch pyłów

Projektowanie
i optymalizacja
produktów typowych

Coraz częściej w naszym kraju Klienci dostrzegają zalety obliczeń numerycznych w optymalizacji. Dzięki nieliniowym analizom MES można bez problemu zoptymalizować dany produkt i wskazać jego najsłabsze miejsca. Podejście takie pozwala zaoszczędzić materiały potrzebne do wytworzenia elementu, a analiza niezawodności pozwala zredukować ryzyko związane z wdrażaniem prototypu.

Stosowanie obliczeń numerycznych na etapie tworzenia prototypu pozwala zaoszczędzić wiele iteracji w procesie projektowania. Umożliwia też racjonalne kształtowanie produktu.

Dzięki naszym Klientom mieliśmy już przyjemność optymalizować i wdrażać bardzo ciekawe produkty typowe takie jak silosy, filtry czy włazy.

Projektowanie powłok i konstrukcji cienkościennych
Analizy i obliczenia numeryczne